CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

* Đối với khách hàng ở trong khu vực TP.HCM

  • Khách hàng sẽ được nhân viên công ty giao hàng đến địa chỉ của khách hàng và nhận tiền thanh toán đơn hàng sau khi khách hàng kiểm tra đúng số lượng trên hoá đơn.
  • Khách thanh toán qua hình thức chuyển khoản sau khi đã chốt đơn hàng với nhân viên

* Đối với khách hàng ở tỉnh

  • Đối với khách hàng ở tỉnh không thuộc phạm vi nêu trên, khách hàng có thể thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng qua các tài khoản của công ty
  • Ngay sau khi nhận tiền thanh toán của khách hàng qua tài khoản, nhân viên công ty sẽ gọi điện thoại báo trực tiếp tới khách hàng và hẹn ngày giao hàng. Tuỳ thuộc vào địa chỉ của khách hàng mà đơn hàng có thể đến nhanh hoặc chậm.