Đường xay Phú Thương

Liên hệ

Đường xay Phú Thương được làm từ 100% đường tinh luyện, là một nguyên liệu giúp ít cho công nghệ làm bánh, tiện lợi và nhanh chóng

Đặt mua